حمید یعقوبی

درباره من

دکتر حمید یعقوبی
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/10/30)

استنادات

440

h-index

13

i10-index

15

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1399/10/26)

استنادات

295

مقالات

34

h-index

11

مؤلفین همکار

30

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1390

دکتری

فردوسی مشهد

1380-1382

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1375-1380

کارشناسی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

تجارب

81-90

10 سال سابقه کار در دفتر فنی انتقال با سمت ناظر عاليه - شرکت برق منطقه ای خراسان – مشهد- 81-90

برق منطقه ای خراسان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تحقیق و پژوهش در زمینه ماشین های الکتریکی شامل حفاظت-پایش، مانیتورینگ و خطا یابی-طراحی و مدلسازی

تحقیق و پژوهش در زمینه دینامیک سیستم های قدرت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Transient stability enhancement of power system with instability tolerant synchronous generator
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
^حمید یعقوبی*
Power-control and speed-control modes of a DFIG using adaptive sliding mode type-2 neuro-fuzzy for wind energy conversion system
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2020)
9311919002, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی, دانیال بوستان
Adaptive impedance-based out-of-step detection of synchronous generator without any network reduction
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
^حمید یعقوبی*
A new HTS dual stator linear permanent magnet Vernier machine with Halbach array for wave energy conversion
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS(2020)
سید مسعود اردستانی, نیما آریش, ^حمید یعقوبی*
Sliding mode type-2 neuro-fuzzy power control of grid-connected DFIG for wind energy conversion system
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2019)
9311919002, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی, دانیال بوستان
Fast approach to detect generator loss of excitation based on reactive power variation
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9218023003, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Cogging torque reduction of permanent magnet synchronous motor using multi-objective optimization
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION(2018)
9111114005, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Adaptive concept of controlled islanding in power systems for wide-area out-of-step prediction of synchronous generators based on adaptive tripping index
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2018)
9311919001, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Techno-economic design optimisation of an interior permanent-magnet synchronous motor by the multi-objective approach
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
9111114005, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Intelligent prediction of out‐of‐step condition on synchronous generators because of transient instability crisis
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9311919001, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Fast predictive technique for reverse power detection in synchronous generator
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
^حمید یعقوبی*
Improvement of induction motor operation using a new winding scheme for reduction of the magnetomotive force distortion
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
9111114004, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Analytical technique for synchronous generator loss-of-excitation protection
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2017)
9218023003, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Modelling and Simulation of a Transformer With Inter-turn Fault Including Saturation Effect and Variable Fault Parameters
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
مهدی سمامی, ^حمید یعقوبی*, میلاد نیازآذری
Stator turn-to-turn fault detection of induction motor by non-invasive method using generalized regression neural network
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
^حمید یعقوبی*
A New Adaptive Impedance-Based LOE Protection of Synchronous Generator in the Presence of STATCOM
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY(2017)
^حمید یعقوبی*
Loss of Excitation Detection in Doubly Fed Induction Generator by Voltage and Reactive Power Rate
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2016)
9212103003, ^حمید یعقوبی*
Geometry Optimization of Five-phase Permanent Magnet Synchronous Motors using Bees Algorithm
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2015)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Out-of-step protection of generator using analysis of angular velocity and acceleration data measured from magnetic flux
Electric Power Systems Research(2015)
^حمید یعقوبی*
Fast discrimination of stable power swing with synchronous generator loss of excitation
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^حمید یعقوبی*
Adaptive sliding-mode type-2 neuro-fuzzy control of an induction motor
Expert Systems with Applications(2015)
^حمید یعقوبی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه های عصبی احتمالاتی
(2015)
عباداله کامیاب, دکتر ساده, ^حمید یعقوبی
Impact of static synchronous compensator on flux-based synchronous generator loss of excitation protection
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^حمید یعقوبی
Design of slotless BLDC motor for eliminating cogging torque
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
A Novel Method to Prevent Incorrect Operation of Synchronous Generator Loss of Excitation Relay During and After Different External Faults
International Transactions onElectrical Energy Systems(2014)
^حمید یعقوبی, Hashem Mortazavi
Comparison of different permanent magnet arrangements of BLDC Motors based on Finite Element Analysis
(2014)
^حمیدرضا ایزدفر, ^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Optimal Operating Point in Design of Transformer by Compensating the Effect of Tapchanger
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Stator Turn-to-Turn Fault Detection of Synchronous Generator Using Total Harmonic Distortion (THD Analyzing of Magnetic Flux Linkage)
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2013)
^حمید یعقوبی, کوروش انصاری, حبیب رجبی مشهدی
Application of Radial Basis Neural Networks in Fault Diagnosis of Synchronous Generator
(2013)
^حمید یعقوبی, حبیب رجبی مشهدی, کوروش انصاری
Study on application of flux linkage of synchronous generator for loss of excitation detection
European Transactions on Electrical Power(2012)
^حمید یعقوبی, هاشم مرتضوی, کوروش انصاری, حبیب رجبی مشهدی, حسن خسروانی زاده, حسین برزوئی
حفاظت از سنکرونیزم ژنراتور سنکرون در شبکه قدرت چند ماشینه با استفاده از متغیر محلی
مدل سازي در مهندسي(0)
^حمید یعقوبی*
ارائه یک روش ترکیبی جدید جهت شناسایی خطای قطع تحریک و تمایز آن از نوسان توان در ژنراتور القایی دوسو تغذی
مدل سازي در مهندسي(0)
9212103003, ^حمید یعقوبی*
Electromagnetic Analysis of Partial and Fully HTS Induction Motor Using Finite Element Method
بیست و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران / (2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE(2020-08-04)
مسعود اردستانی*, حمید حفاظ, نیما آریش, ^حمید یعقوبی
Optimization and Comparison of New Linear Permanent Magnet Vernier Machine
(27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE(2019-04-30)
9411103003, ^حمید یعقوبی*, 9411103011
ارتقای کارکرد موتور القایی با استفاده از کنترل کننده فازی
هفتمین کنگره ملی مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (هجدهمین کنفرانس ملی سیستم های فازی و شانزدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند)(2019-01-29)
9621114001*, ^حمید یعقوبی
شناسایی خطای قطع تحریک در ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه با استفاده از شار استاتور
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
^حمید یعقوبی
ماشین ورنیر آهنربای دایم استاتور دوبل
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2014-12-18)
سید مجتبی مصطفوی, ^حمید یعقوبی, محمد ابراهیم طالبیان, حسین وفائی نژاد
ارزیابی پایداری ولتاژ استاتیکی با ابزارهای نوین اندازه‌گیری و قابلیت هوش محاسباتی
دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران(2014-02-04)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
شبیه سازی و بهبود عملکرد موتور القایی قطب چاکدار
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^حمید یعقوبی
تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^حمید یعقوبی, عباداله کامیاب
تعویض کلید گریز از مرکز با کلید الکترونیکی هوشمند جهت بهبود کارایی و راندمان در موتور القایی تک فاز
12. International Conference on Environment and Electrical Engineering(2013-05-05)
سبحان سبحانی, ^حمید یعقوبی, محسن کریمیان مجد
بهینه سازی راندمان و گشتاور در موتور القایی تک فاز با تنظیم پارامترها
12. International Conference on Environment and Electrical Engineering(2013-05-05)
سبحان سبحانی, ^حمید یعقوبی, مهدی سماکوش
امکان سنجی تعیین مشخصات و ظرفیت بهینه محدودساز خطا جهت استفاده در پست نیروگاهی طوس
پنجمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق(2013-02-12)
^زهرا مروج, ^حمید یعقوبی, داریوش یزدان پناه
امکان سنجی، تعیین مشخصات و ظرفیت بهینه Fcl جهت استفاده درپست نیروگاهی توس
پنجمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق(2013-02-12)
دکتر احمد شریعتی, ^زهرا مروج, عباداله کامیاب, ^حمید یعقوبی, داریوش یزدان پناه
Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipmen
International Conference on Environment and Electrical Engineering(2012-05-21)
محسن بشیر, دکتر ساده, عباداله کامیاب, ^حمید یعقوبی
تشخيص خطاي قطع تحريك در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه با استفاده از شار پيوندي
گودرزي امين(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل سرعت موتور القايي با روش كنترل فازي نوع 2 تطبيقي مد لغزشي
معصوم پور اميرآباد صالح(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي قطع تحريك ژنراتور القايي دوسو تغذيه در حضور STATCOM با استفاده از روش هاي هوشمند
عباسي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1394/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهينه سازي چند هدفه موتورهاي سنكرون مغناطيسي دائم
ايل كا رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير ساختار انواع سيم پيچي بر توزيع شار و هارمونيك ها جهت بهبود مشخصه هاي عملكردي ماشين هاي الكتريكي AC
اصغرپور علمداري حسين(تاریخ دفاع: 1396/09/29) ، مقطع : دكتري
روش جديد تشخيص خطاي قطع تحريك در ژنراتور سنكرون قطب برجسته با استفاده از متغيير محلي
نوروزي ناصر(تاریخ دفاع: 1397/11/02) ، مقطع : دكتري
تشخيص بين جريان هجومي و خطاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبديل زمان ـ زمان
رحيمي زاده عماد(تاریخ دفاع: 1397/03/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توان ژنراتور القايي دو سو تغذيه با استفاده از كنترل كننده عصبي ـ فازي نوع 2 مد لغزشي
مرادي حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
پيش بيني خروج ازهمگامي ژنراتور سنكرون در شبكه قدرت مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند
زارع حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/24) ، مقطع : دكتري
كنترل موتورهاي BLDC بدون حسگر براساس استفاده از هارمونيك سوم سيگنال Back-FMF و مقايسه گر هيسترزيس
پاكدل آيدين(تاریخ دفاع: 1397/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل موتورهاي BLDC بدون حسگر براساس استفاده از هارمونيك سوم سيگنال Back-FMF و مقايسه گر هيسترزيس
پاكدل آيدين(تاریخ دفاع: 1397/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين ورنير خطي براي توليد برق از امواج دريا
اريش نيما(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين ورنير خطي براي توليد برق از امواج دريا
اريش نيما(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ظرفيت خازن راه انداز موتور القايي تك فاز
اصانلو مسعود(تاریخ دفاع: 1397/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش جديد جهت تشخيص ناپايداري در ژنراتورهاي القايي دوسوتغذيه متصل به شبكه قدرت
رجبي نسب محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين شار محوري با ياتاقان مغناطيسي فعال
باقري مجدر قاسم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از فيلتر كالمن
ذوقي محمد(تاریخ دفاع: 1398/09/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين زايه روتور ژنراتور سنكرون با استفاده از شبكه عصبي احتمالاتي
توكلي محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي يك روش نوين فازي ـ عصبي (anfis-fuzzy logic) جهت شناسايي خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از DGA
رجبي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
پايش، خطايابي و حفاظت ماشين هاي الكتريكي   (192 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت
مدارهاي الكتريكي II   (225 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت، الكترونيك، مخابرات و كنترل
ماشين هاي الكتريكي مخصوص   (216 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده برق
yaghobi@semnan.ac.ir
02331533775

فرم تماس