حمید یعقوبی

درباره من

دکتر حمید یعقوبی
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/4/20)

استنادات

842

h-index

20

i10-index

26

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1403/4/20)

استنادات

634

مقالات

48

h-index

16

مؤلفین همکار

37

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1390

دکتری

فردوسی مشهد

1380-1382

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1375-1380

کارشناسی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

تجارب

81-90

10 سال سابقه کار در دفتر فنی انتقال با سمت ناظر عاليه - شرکت برق منطقه ای خراسان – مشهد- 81-90

برق منطقه ای خراسان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تحقیق و پژوهش در زمینه ماشین های الکتریکی شامل حفاظت-پایش، مانیتورینگ و خطا یابی-طراحی و مدلسازی

تحقیق و پژوهش در زمینه دینامیک سیستم های قدرت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/21
حفاظت از سنکرونیزم ژنراتور سنکرون در شبکه قدرت چند ماشینه با استفاده از متغیر محلی
مدل سازي در مهندسي(0)
^حمید یعقوبی*
ارائه یک روش ترکیبی جدید جهت شناسایی خطای قطع تحریک و تمایز آن از نوسان توان در ژنراتور القایی دوسو تغذی
مدل سازي در مهندسي(0)
9212103003, ^حمید یعقوبی*
Loss of Excitation Detection in Doubly Fed Induction Generator by Voltage and Reactive Power Rate
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2016)
9212103003, ^حمید یعقوبی*
A New Adaptive Impedance-Based LOE Protection of Synchronous Generator in the Presence of STATCOM
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY(2017)
^حمید یعقوبی*
Stator turn-to-turn fault detection of induction motor by non-invasive method using generalized regression neural network
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
^حمید یعقوبی*
Analytical technique for synchronous generator loss-of-excitation protection
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2017)
9218023003, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Modelling and Simulation of a Transformer With Inter-turn Fault Including Saturation Effect and Variable Fault Parameters
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
مهدی سمامی, ^حمید یعقوبی*, میلاد نیازآذری
Study on application of flux linkage of synchronous generator for loss of excitation detection
European Transactions on Electrical Power(2012)
^حمید یعقوبی, هاشم مرتضوی, کوروش انصاری, حبیب رجبی مشهدی, حسن خسروانی زاده, حسین برزوئی
Fast predictive technique for reverse power detection in synchronous generator
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
^حمید یعقوبی*
Improvement of induction motor operation using a new winding scheme for reduction of the magnetomotive force distortion
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
9111114004, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Adaptive concept of controlled islanding in power systems for wide-area out-of-step prediction of synchronous generators based on adaptive tripping index
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2018)
9311919001, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Techno-economic design optimisation of an interior permanent-magnet synchronous motor by the multi-objective approach
IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS(2018)
9111114005, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Cogging torque reduction of permanent magnet synchronous motor using multi-objective optimization
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION(2018)
9111114005, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Intelligent prediction of out‐of‐step condition on synchronous generators because of transient instability crisis
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9311919001, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Fast approach to detect generator loss of excitation based on reactive power variation
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9218023003, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی
Sliding mode type-2 neuro-fuzzy power control of grid-connected DFIG for wind energy conversion system
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2019)
9311919002, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^حمید یعقوبی, دانیال بوستان
A new HTS dual stator linear permanent magnet Vernier machine with Halbach array for wave energy conversion
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS(2020)
سید مسعود اردستانی, نیما آریش, ^حمید یعقوبی*
Adaptive impedance-based out-of-step detection of synchronous generator without any network reduction
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
^حمید یعقوبی*
Transient stability enhancement of power system with instability tolerant synchronous generator
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
^حمید یعقوبی*
Power-control and speed-control modes of a DFIG using adaptive sliding mode type-2 neuro-fuzzy for wind energy conversion system
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2020)
9311919002, ^حمید یعقوبی*, ^یوسف علی نژادبرمی, دانیال بوستان
An Analytical method for detecting instability in grid-connected doubly-fed induction generator
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2021)
9511103040, ^حمید یعقوبی*
Application of Radial Basis Neural Networks in Fault Diagnosis of Synchronous Generator
(2013)
^حمید یعقوبی, حبیب رجبی مشهدی, کوروش انصاری
Analysis of a New Linear Dual Stator Consequent Pole Halbach Array Flux Reversal Machine
IJE International Journal of Engineering(2021)
9411103003, ^حمید یعقوبی*
Precision enhancement of the traditional sub-synchronous analysis by using frequency components of instantaneous magnetic flux
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2021)
^حمید یعقوبی*
A Real-Time Out-of-Step Protection Strategy Based on Instantaneous Active Power Deviation
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY(2022)
9511103040, ^حمید یعقوبی*
بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2021)
9511103040, ^حمید یعقوبی*
Stator Turn-to-Turn Fault Estimation of Induction Motor by Using Probabilistic Neural Network
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
حامد بابانژاد*, ^حمید یعقوبی, مصطفی حمیدی
Stator Turn-to-Turn Fault Detection of Synchronous Generator Using Total Harmonic Distortion (THD Analyzing of Magnetic Flux Linkage)
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2013)
^حمید یعقوبی, کوروش انصاری, حبیب رجبی مشهدی
Speed and rotor position estimation for sensorless brushless DC motor drive based on particle filter
ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9521114003, ^حمید یعقوبی*, ^مصطفی جزایری
Design Processes Linear Permanent Magnet Electrical Vernier Machines For Future Research Directions: A Review
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
^حمید یعقوبی*, 9911114006
Real-Time Discrimination of Symmetrical Faults from Power Swings
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2023)
^حمید یعقوبی*
Irradiation and Temperature Estimation with a New Extended Kalman Particle Filter for Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic Systems
International Journal of Engineering Transactions C Aspects(2023)
9521114003, ^حمید یعقوبی*, ^مصطفی جزایری
Using dynamic state estimation to detect loss of excitation in synchronous generators
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2024)
9611114007, ^حمید یعقوبی*, ^علی شهزادی
Optimal Operating Point in Design of Transformer by Compensating the Effect of Tapchanger
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Using Reluctance Torque Theory in Spoke Type Permanent Magnet Vernier Motors to Increase Average Torque
International Journal of Engineering Transactions C Aspects(2024)
40011103001, ^حمید یعقوبی*
Synchronous Generator Dual Estimation Using Sigma Points Kalman Filter
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2024)
9611103044, ^حمید یعقوبی*
A Protection for Loss of Field in Synchronous Generator in Presence of Series Compensation Capacitor
International Journal of Engineering Transactions C Aspects(2024)
9911103039, ^حمید یعقوبی*
A Novel Method to Prevent Incorrect Operation of Synchronous Generator Loss of Excitation Relay During and After Different External Faults
International Transactions onElectrical Energy Systems(2014)
^حمید یعقوبی, Hashem Mortazavi
تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه های عصبی احتمالاتی
(2015)
عباداله کامیاب, دکتر ساده, ^حمید یعقوبی
Design of slotless BLDC motor for eliminating cogging torque
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Comparison of different permanent magnet arrangements of BLDC Motors based on Finite Element Analysis
(2014)
^حمیدرضا ایزدفر, ^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Impact of static synchronous compensator on flux-based synchronous generator loss of excitation protection
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^حمید یعقوبی
Fast discrimination of stable power swing with synchronous generator loss of excitation
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^حمید یعقوبی*
Out-of-step protection of generator using analysis of angular velocity and acceleration data measured from magnetic flux
Electric Power Systems Research(2015)
^حمید یعقوبی*
Adaptive sliding-mode type-2 neuro-fuzzy control of an induction motor
Expert Systems with Applications(2015)
^حمید یعقوبی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
ارتقای کارکرد موتور القایی با استفاده از کنترل کننده فازی
هفتمین کنگره ملی مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (هجدهمین کنفرانس ملی سیستم های فازی و شانزدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند)(2019-01-29)
9621114001*, ^حمید یعقوبی
Optimization and Comparison of New Linear Permanent Magnet Vernier Machine
(27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE(2019-04-30)
9411103003, ^حمید یعقوبی*, 9411103011
Electromagnetic Analysis of Partial and Fully HTS Induction Motor Using Finite Element Method
بیست و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران / (2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE(2020-08-04)
مسعود اردستانی*, حمید حفاظ, نیما آریش, ^حمید یعقوبی
Effect of Winding Arrangement on the Electromagnetic Performance of HTS Squirrel Cage Induction Motor
بیست و نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران/2021 29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)(2021-05-18)
نیما اریش, ^حمید یعقوبی*
Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipmen
International Conference on Environment and Electrical Engineering(2012-05-21)
محسن بشیر, دکتر ساده, عباداله کامیاب, ^حمید یعقوبی
امکان سنجی، تعیین مشخصات و ظرفیت بهینه Fcl جهت استفاده درپست نیروگاهی توس
پنجمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق(2013-02-12)
دکتر احمد شریعتی, ^زهرا مروج, عباداله کامیاب, ^حمید یعقوبی, داریوش یزدان پناه
تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^حمید یعقوبی, عباداله کامیاب
شبیه سازی و بهبود عملکرد موتور القایی قطب چاکدار
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^حمید یعقوبی
تعویض کلید گریز از مرکز با کلید الکترونیکی هوشمند جهت بهبود کارایی و راندمان در موتور القایی تک فاز
12. International Conference on Environment and Electrical Engineering(2013-05-05)
سبحان سبحانی, ^حمید یعقوبی, محسن کریمیان مجد
بهینه سازی راندمان و گشتاور در موتور القایی تک فاز با تنظیم پارامترها
12. International Conference on Environment and Electrical Engineering(2013-05-05)
سبحان سبحانی, ^حمید یعقوبی, مهدی سماکوش
امکان سنجی تعیین مشخصات و ظرفیت بهینه محدودساز خطا جهت استفاده در پست نیروگاهی طوس
پنجمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق(2013-02-12)
^زهرا مروج, ^حمید یعقوبی, داریوش یزدان پناه
ارزیابی پایداری ولتاژ استاتیکی با ابزارهای نوین اندازه‌گیری و قابلیت هوش محاسباتی
دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران(2014-02-04)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
ماشین ورنیر آهنربای دایم استاتور دوبل
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2014-12-18)
سید مجتبی مصطفوی, ^حمید یعقوبی, محمد ابراهیم طالبیان, حسین وفائی نژاد
شناسایی خطای قطع تحریک در ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه با استفاده از شار استاتور
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
^حمید یعقوبی
حذف مولفه dc در جريان خطا در رله ديجيتال با بهره گيري از منطق فازي نوع 2
مغربي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي موتور ورنير آهنرباي دائم با طرح رلوكتانسي جهت افزايش گشتاور خروجي موتور
ايماني فر علي(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي حلقه به حلقه در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبديل هيلبرت-هوانگ
حاجي ميرصادقي سيدرضا(تاریخ دفاع: 1402/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشي جديد جهت حفاظت قطع تحريك ژنراتور سنكرون در حضور خازن جبرانساز سري
نوري حسين(تاریخ دفاع: 1402/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي مغناطيس زدايي ماشين سنكرون مغناطيس دائم بروش يادگيري عميق
قاسمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1401/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پايداري سيستم قدرت در حضور مزرعه بادي با استفاده از STATCOM و استراتژي كنترل پيش بين
اسلامي كليجي مهران(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل نقطه داغ در مجاورت اكتيو پارت با هدف افزايش عمر و بهره سيستم خنك كنندگي در تزانسفورماتورهاي قدرت
رضائي هادي(تاریخ دفاع: 1400/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ارزيابي عملكرد يك تخمين‌گر موقعيت روتور جهت كنترل بدون حسگر موتور جريان مستقيم بدون جاروبك با استفاده از يك فيلتر تركيبي
هوشمند ميثم(تاریخ دفاع: 1402/06/06) ، مقطع : دكتري
طراحي و ارزيابي عملكرد يك تخمين‌گر موقعيت روتور جهت كنترل بدون حسگر موتور جريان مستقيم بدون جاروبك با استفاده از يك فيلتر تركيبي
هوشمند ميثم(تاریخ دفاع: 1402/06/06) ، مقطع : دكتري
عيب يابي خطاي ميله شكسته موتور القايي از طريق آناليز شار پيوندي
حيدري هادي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پايداري ژنراتور سنكرون دو تحريكه
اكرم عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي يك روش نوين فازي ـ عصبي (anfis-fuzzy logic) جهت شناسايي خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از DGA
رجبي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش بازده و كاهش هارمونيك موتورهاي القايي سرعت بالا با روتور يكپارچه
پورنيك محمدامين(تاریخ دفاع: 1399/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين زايه روتور ژنراتور سنكرون با استفاده از شبكه عصبي احتمالاتي
توكلي محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از فيلتر كالمن
ذوقي محمد(تاریخ دفاع: 1398/09/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين شار محوري با ياتاقان مغناطيسي فعال
باقري مجدر قاسم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش جديد جهت تشخيص ناپايداري در ژنراتورهاي القايي دوسوتغذيه متصل به شبكه قدرت
رجبي نسب محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ظرفيت خازن راه انداز موتور القايي تك فاز
اصانلو مسعود(تاریخ دفاع: 1397/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين ورنير خطي براي توليد برق از امواج دريا
اريش نيما(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ماشين ورنير خطي براي توليد برق از امواج دريا
اريش نيما(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل موتورهاي BLDC بدون حسگر براساس استفاده از هارمونيك سوم سيگنال Back-FMF و مقايسه گر هيسترزيس
پاكدل آيدين(تاریخ دفاع: 1397/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل موتورهاي BLDC بدون حسگر براساس استفاده از هارمونيك سوم سيگنال Back-FMF و مقايسه گر هيسترزيس
پاكدل آيدين(تاریخ دفاع: 1397/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خروج ازهمگامي ژنراتور سنكرون در شبكه قدرت مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند
زارع حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/24) ، مقطع : دكتري
كنترل توان ژنراتور القايي دو سو تغذيه با استفاده از كنترل كننده عصبي ـ فازي نوع 2 مد لغزشي
مرادي حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
تشخيص بين جريان هجومي و خطاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبديل زمان ـ زمان
رحيمي زاده عماد(تاریخ دفاع: 1397/03/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد تشخيص خطاي قطع تحريك در ژنراتور سنكرون قطب برجسته با استفاده از متغيير محلي
نوروزي ناصر(تاریخ دفاع: 1397/11/02) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير ساختار انواع سيم پيچي بر توزيع شار و هارمونيك ها جهت بهبود مشخصه هاي عملكردي ماشين هاي الكتريكي AC
اصغرپور علمداري حسين(تاریخ دفاع: 1396/09/29) ، مقطع : دكتري
طراحي و بهينه سازي چند هدفه موتورهاي سنكرون مغناطيسي دائم
ايل كا رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
تشخيص خطاي قطع تحريك ژنراتور القايي دوسو تغذيه در حضور STATCOM با استفاده از روش هاي هوشمند
عباسي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1394/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل سرعت موتور القايي با روش كنترل فازي نوع 2 تطبيقي مد لغزشي
معصوم پور اميرآباد صالح(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي قطع تحريك در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه با استفاده از شار پيوندي
گودرزي امين(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پایش وضعیت و حفاظت ماشین های الکتریکی
پایش وضعیت و حفاظت ماشین های الکتریکی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
ماشين 1   (390 بار دانلود)
عکس
طراحی ماشين   (477 بار دانلود)
موتور القایی 1
طراحی ماشين   (704 بار دانلود)
موتور القایی
طراحی ماشین-ماشین دوار   (576 بار دانلود)
طراحی ماشين   (422 بار دانلود)
طراحی ماشين-ترانس 1
طراحی ماشين   (2586 بار دانلود)
طراحی ماشين-ترانس
کارگاه برق   (893 بار دانلود)
جزوه کارگاه برق
مدارهای الکتريکی 2   (1217 بار دانلود)
مدارهای الکتريکی 2-جزوه دوم
مدارهای الکتريکی 2   (1330 بار دانلود)
مدارهای الکتريکی 2
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (530 بار دانلود)
Megger
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (1313 بار دانلود)
مقالات مرتبط 1
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (547 بار دانلود)
مقالات مرتبط با درس
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (1012 بار دانلود)
مقاله-22-1-1400
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (704 بار دانلود)
Gen Prot. Coord. Rev1 Final 07-30-2010
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (979 بار دانلود)
روش های مختلف پايش
پایش و حفاظت ماشين های الکتريکی   (690 بار دانلود)
کارگاه برق   (704 بار دانلود)
فايل pdf
کارگاه برق   (666 بار دانلود)
کارگاه برق
ماشين مخصوص-قسمت دوم   (2260 بار دانلود)
قسمت دوم جزوه درس ماشين مخصوص
آموزش ماکسول   (941 بار دانلود)
آموزش ماکسول
طراحی ماشین   (2127 بار دانلود)
Murthy
ماشین های الکتریکی مخصوص-قسمت اول   (1439 بار دانلود)
آزمایشگاه ماشين های الکتریکی 1   (1388 بار دانلود)
جزوه درسی ماشین 1
آزمایشگاه ماشين های الکتریکی 1   (746 بار دانلود)
شبیه سازی نمونه از سیمولینک
آزمایشگاه ماشين های الکتریکی 1   (1995 بار دانلود)
آموزش سیمولینک

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
پايش، خطايابي و حفاظت ماشين هاي الكتريكي   (722 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت
مدارهاي الكتريكي II   (719 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت، الكترونيك، مخابرات و كنترل
ماشين هاي الكتريكي مخصوص   (786 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده برق
yaghobi@semnan.ac.ir
02331533775

فرم تماس